początek strony

Powiat

Blisko pół miliona złotych na ambulans dla powiatu raciborskiego

2019-05-16, Czwartek

16 maja br. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie podpisana została umowa, na mocy której do powiatu raciborskiego trafi blisko 500 tys. złotych na zakup nowoczesnego ambulansu sanitarnego z wyposażeniem. To efekt akceptacji wniosku jaki powiat złożył w lutym tego roku. Umowę w imieniu Ministra Sprawiedliwości podpisał dr Marcin Romanowski dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, a w imieniu powiatu raciborskiego - starosta Grzegorz Swoboda oraz wicestarosta Marek Kurpis. Towarzyszył im Członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś.

Dokładnie 5 lutego br. powiat raciborski złożył wniosek na nabycie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem o wartości 500 tys. złotych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i ministerstwo przekaże na ten cel 495 tys. złotych. Wkład własny w wysokości 1% pokryje powiat raciborski.

- Cieszę się, że do naszego szpitala trafi nowoczesny ambulans - informuje starosta Grzegorz Swoboda. - W imieniu własnym i mieszkańców powiatu za okazane wsparcie dziękuję Panu Marszałkowi Michałowi Wosiowi.

Środki na zakup ambulansu pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Całe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


wszystkie