„Bo najważniejsze to zrozumieć”

2023-05-25, Czwartek
W dniu 24 maja br. w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się konferencja pt. „Bo najważniejsze to zrozumieć”,  podczas której rozmawiano o potrzebach uczniów z niepełnosprawnościami. Gospodarzem przedsięwzięcia w tym roku był powiat kędzierzyńsko- kozielski. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele powiatu raciborskiego oraz wodzisławskiego. Powiat Raciborski reprezentowali:  Wicestarosta Marek Kurpis, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Cofała, pracownicy Referatu Edukacji oraz dyrektorzy i pedagodzy.

Podczas wydarzenia uczestnicy wymienili się doświadczeniami, opowiadali o tym, w jaki sposób pracują z uczniami i wychowankami.

Prelegentem ze strony Powiatu Raciborskiego był dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu Pan Łukasz Kandziora, który zaprezentował temat „ Od diagnozy do terapii- wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami”.

wszystkie
początek strony