Czas na Węgry - projekt edukacyjny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

2023-09-07, Czwartek
Grupa osób (Zdj. LO I w Raciborzu)
Od 4.09.2023 r. grupa 10 uczniów i 3 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przebywa w Blanka Teleki Gimnazjum w Zuglo, dzielnicy węgierskiej stolicy. Celem tego międzynarodowego spotkania jest realizacja kolejnego już projektu europejskiego placówki przy Kasprowicza.

W projekcie "Miasto nad rzeką", mówi Dyrektor szkoły Marzena Kacprowicz, chcemy zwrócić szczególną uwagę na rolę rzeki, w Raciborzu – Odry, w Budapeszcie – Dunaju, w procesie kształtowania i rozwoju miast Europy jako miejsca, w którym na co dzień mieszkamy, uczymy się, pracujemy, żyjemy. Rzeka ma się stać inspiracją do międzynarodowych działań: ekologicznych, etnograficznych, rekreacyjnych czy kulturowych.

W trakcie węgierskiej części projektu polska młodzież wzięła udział m.in. w warsztatach na temat bioróżnorodności fauny i flory stref nadrzecznych, badaniu jakości wód miejskich, wykładzie na temat roli mostów jako spoiwa w budowaniu miast, a także zwiedziła Budę - królewską dzielnicę miasta, Parlament, Akademię Muzyczną, spędziła rekreacyjnie dzień na Wyspie Św. Małgorzaty oraz odbyła rejs statkiem po Dunaju.

Projekt o wartości 10 000 euro jest finansowany z środków Funduszu Wyszehradzkiego V-4 Gen Mini Grants przy współudziale Powiatu Raciborskiego.

wszystkie
początek strony