Nowoczesne autobusy w powiecie

2019-10-25, Piątek
 

 
Dziś odbyła się oficjalna prezentacja nowych autobusów, które powiat zakupił dla raciborskiego PKS-u. To pierwsze 4 z 10 nowoczesnych pojazdów, które będą obsługiwać mieszkańców powiatu. W przekazaniu i jeździe pokazowej uczestniczyli starosta Grzegorz Swoboda, wicestarosta Marek Kurpis, prezes PKS Damian Knura oraz włodarze gmin powiatu raciborskiego. Siedem samorządów gminnych razem z powiatem tworzy powiatowo-gminną publiczną komunikację transportową. Wartość każdego pojazdu to blisko 950 tys. złotych


Autobusy zostały zakupione w ramach realizowanego przez powiat raciborski projektu "Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim". Pojazdy są dodatkowo wyposażone w:
- system monitoringu wewnątrz i przed autobusem,
- system nagłośnienia zapowiedzi głosowych wraz z mikrofonem dla kierowcy oraz ekranami LED do wyświetlania informacji o przebiegu trasy i kolejnych przystankach,
- bezprzewodowy router (sieć Wi-Fi),
- ładowarki USB.

Autobusy są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz spełniają europejski standard EURO 6 w zakresie ograniczania emisji spalin i hałasu.

Nowe autobusy zastąpią zużyty tabor i obsługiwać będą 14 linii na terenie całego powiatu raciborskiego.

Zakup autobusów realizowany w ramach projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego.

Wartość zadania: 9.474.310,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 7.028.186,99 zł
Dofinansowanie EFRR (85%): 5.973.958,94 zł
Wkład własny finansowy powiatu: 3.500.351,06 zł.

 Foto: udostępnił naszraciborz.pl

wszystkie
początek strony