Dalszy etap akcji scalania gruntów w Gminie Pietrowice Wielkie

2020-11-17, Wtorek
Starosta Grzegorz Swoboda wraz z Wójtem Andrzejem Wawrzynkiem kontrolują postęp prac na drogach transportu rolnego w Gminie Pietrowice Wielkie, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu

W powiecie raciborskim trwa realizacja zadania scalania gruntów. Starosta Grzegorz Swoboda wraz z Wójtem Andrzejem Wawrzynkiem kontrolowali postęp prac na drogach transportu rolnego w Gminie Pietrowice Wielkie.

Przypomnijmy, w tym roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, scalanie gruntów odbywa się w Gminie Pietrowice Wielkie w sołectwach Amandów i Krowiarki.

Koszt realizacji operacji wynosi 11 084 525,80 . Są to środki zewnętrzne w całości pozyskane przez Powiat Raciborski.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym to prawie 1330 ha, zlokalizowanych na terenach rolnych Amandowa i Krowiarek. W zakresie zagospodarowania poscaleniowego trwa przebudowa i utwardzenie ponad 16 km dróg. Zostaną również oczyszczone i udrożnione rowy wraz z przepustami oraz przełożone rurociągi drenarskie.

wszystkie
początek strony