początek strony

Powiat

Dalszy etap przebudowy ul. Kościuszki - Łąkowa - Kolejowa jest coraz bliżej

2020-05-15, Piątek
 
Władze Powiatu Raciborskiego nie zapominają o potrzebach inwestycji dla Raciborzan. W ostatnim czasie Starosta Raciborski przeprowadził uzgodnienia z Prezydentem Miasta Racibórz dotyczące realizacji kolejnego etapu przebudowy ulic: Łąkowej, Kolejowej i Kościuszki. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla  odcinków: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową, Miasto Racibórz planuje przekazać powiatowi kwotę 50 tys. zł.
O dalszych krokach w kierunku realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.
wszystkie