Dodatkowe wsparcie dla DPS „ZŁOTA JESIEŃ” w Raciborzu

2020-11-18, Środa
Budynek Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, autor: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu
Na współrealizację projektu pn. „Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19” Powiat Raciborski pozyskał dodatkowe środki finansowe w kwocie 115.994,36 zł.

Łącznie z wrześniowym dofinansowaniem pozyskano 614.294,36 zł.

Przypomnijmy, na początku września dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” Małgorzata Krawczyńska przystąpiła w imieniu Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu, w ramach którego wypłacone zostaną dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie realizacji usług w domach opieki społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany natomiast przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

wszystkie
początek strony