początek strony

Powiat

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu

2020-03-24, Wtorek
 
Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i ogłoszonym stanem epidemii, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu działa tymczasowo w budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Pl. Okrzei 4.W chwili obecnej do odwołania nie są przyjmowani klienci osobiście. 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie wnioski: o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnioski o legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz wszelkie uzupełnienia dokumentacji medycznej można przesyłać do Zespołu za pośrednictwem poczty lub składać w Starostwie w skrzynce podawczej – w zaklejonej kopercie.

Wyjątek stanowią wnioski o wydanie kart parkingowych, których złożenie wymaga złożenia osobiście podpisu w obecności pracownika Zespołu. Przyjmowanie tych wniosków jest w chwili obecnej wstrzymane.

Pracownicy Zespołu są do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 32 4597389. Zapytania można również kierować drogą elektroniczną na adres pzon@powiatraciborski.pl

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej trwają prace Rządu nad zmianą przepisów dot. orzekania w związku z bieżącą sytuacją. Opracowany został projekt ustawy  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje m.in. wydłużenie terminu ważności orzeczeń, które tracą ważność w okresie ogłoszonego stanu epidemii w Polsce.  Projekt przewiduje również, w niektórych przypadkach, możliwość wydania orzeczenia na podstawie dokumentacji medycznej, bez osobistego badania.


O ostatecznych zmianach prawnych i związanych z tym rozwiązaniach dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu raciborskiego będziemy informować na bieżąco.

wszystkie