początek strony

Powiat

„Dzień Otwarty" dla Pracodawców oraz Spotkanie Informacyjne dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2020-01-16, Czwartek

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu zaprasza wszystkich pracodawców z terenu powiatu raciborskiego do udziału w „Dniu Otwartym", którego celem będzie omówienie dostępnych form wsparcia oraz do udziału w Spotkaniu Informacyjnym nt. możliwości finasowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dzień Otwarty" dla Pracodawców odbędzie się we wtorek 28 stycznia 2020 r. w godzinach 9.00-14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, sala nr 24 (I piętro).

W ramach indywidualnych konsultacji z pracownikami merytorycznymi urzędu pracy wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać wiedzę nt. instrumentów i usług rynku pracy kierowanych do pracodawców oraz procedurach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
 
Spotkanie Informacyjne dot. możliwości finasowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego odbędzie się w środę 29 stycznia 2020 r. w dwóch edycjach o godzinie 10:00 i o godzinie 13:00, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, sala nr 24 (I piętro).
 
W ramach zaplanowanych obu edycji spotkań omówione zostaną następujące zagadnienia:
 - priorytety KFS na 2020 r.,
- wysokość dofinansowania i formy wsparcia,
- wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia z KFS,
- ocena wniosków i zawarcie umowy,
- rozliczenie umowy.

Serdecznie zapraszamy.

wszystkie