początek strony

Powiat

Funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki medycznej

2020-03-18, Środa

Starostwo Powiatowe przypomina, iż w Raciborzu w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 funkcjonuje nocna i świąteczna opieka medyczna. Od godziny 18:00 danego dnia  do godz. 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) osoba chora może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Chory może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
-  nagłego zachorowania;
-  nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
-  gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Natomiast osoby, które obserwują u siebie gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie, szczególnie po kontakcie z osobami powracającymi z zagranicy, lub podejrzewają, iż miały bezpośredni kontakt z osobą  zarażoną  wirusem SARS-Cov-2 począwszy od najbliższej środy tj. 19 marca, od godz. 7:00 do godz. 19:00 powinny zgłaszać się do Szpitala w Raciborzu, do namiotów ustawionych na parkingu przed wejściem do Pogotowia Ratunkowego i Izby Przyjęć.

W dniu dzisiejszym i wczesnych godzinach rannych dnia jutrzejszego osoby te powinny kontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu, tel. 604 106 359.
wszystkie