początek strony

Powiat

Gospodarstwo z Bieńkowic w finale regionalnym XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

2019-05-22, Środa

Regionalny etap  (dla śląskiego i bielskiego) XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez KRUS, wygrało gospodarstwo rolne Pani Renaty Wiesner z Bieńkowic, w gminie Krzyżanowice.

Etap regionalny rozstrzygnięto w zabytkowych, pięknych wnętrzach historycznej części Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – sali marmurowej. Patronat nad tą częścią wojewódzkiego konkursu objął Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Nagrody wręczał gospodarz miejsca, wicewojewoda śląski, Robert Magdziarz. Oprócz wręczanego uczestnikom cennego sprzętu i narzędzi do gospodarstwa domowego, nagrodą były zdjęcia ze słynnego westybulu katowickiego urzędu.

Wskaźniki pokazują, że w latach 2017-2018 województwo śląskie stało się tym obszarem, gdzie do wypadków w rolnictwie dochodzi najrzadziej na terenie kraju. Osiągnięty wynik jest skutkiem systematycznej wieloletniej pracy instytucji zajmujących się rolnictwem: m.in. ODR, ARiMR-u. KRUS-u, PiP-u zwiększających stan świadomości i wiedzy zajmujących się rolnictwem.

Pani Renata Wiesner gospodarzy na powierzchni 2,6 hektara. Od 20 lat prowadzi hodowlę kurcząt. W ciągu roku jest w stanie wyhodować 6 rzutów kurcząt, po 70 tys. sztuk w jednym rzucie. Kurnik posiada w pełni zautomatyzowany system karmienia, pojenia, utrzymania temperatury i monitoringu.

Drugie miejsce przyznano Państwu Annie i Piotrowi Mikołajczyk z miejscowości Czechowice-Dziedzice, w gminie Czechowice-Dziedzice, w powiecie bielskim.

Na trzecim miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Pani Barbary Waleczek z miejscowości Mnich, w gminie Chybie, powiat cieszyński.

Do XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zgłosiło się 14  indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Katowicach oraz współpracujących Placówek Terenowych w: Rybniku, Raciborzu, Gliwicach, Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu.

Oprócz laureatów nie zapomniano nagrodzić pozostałych uczestników konkursu.
9 uczestnikom przyznano wyróżnienia. Byli to:
- Edyta Grela z Woli Libertowskiej, w gminie Żarnowiec, w powiecie zawierciańskim;
- Justyna i Zbigniew Czech z Jeziorowic, w gminie Żarnowiec, w powiecie zawierciańskim;
- Leszek Adamczyk z Olzy, w gminie Gorzyce, w powiecie wodzisławskim;
- Dominik Hohenberg z Pniowa, w gminie Toszek, w powiecie gliwickim;
- Grzegorz Badura z Kieleczek, w gminie Wielowieś, w powiecie gliwickim;
- Dorota i Adam Cieślar z Dzięgielowa, w gminie Goleszów, w powiecie cieszyńskim;
- Waldemar Kukla z Jasienicy, w gminie Jasienica, w powiecie bielskim;
- Grzegorz Krywult z Bielska-Białej,
- Piotr Gruszka z Żabnicy, w gminie Węgierska Górka, w powiecie żywieckim.

Specjalnie wyróżniono Mariolę i Damiana Walusiów z Tychów oraz Pawła Salamona z miejscowości Połomia, w gminie Mszana, powiat  wodzisławski.

Nagrody dla laureatów i wyróżnionych ufundowali: OR KRUS w Częstochowie, Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, AGROFUN Ośrodek szkolenia i pozyskiwania środków unijnych w Raciborzu, Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.

Serdecznie gratulujemy!

wszystkie