początek strony

Powiat

Inicjatywa sołecka w powiecie raciborskim - umowy podpisane

2019-08-08, Czwartek

Ponad 227 tys. złotych zł trafi do 5 gmin powiatu raciborskiego w  ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Ze środków skorzysta 13 sołectw, którym przyznano dofinansowanie do realizacji projektów na jakich najbardziej zależało mieszkańcom. Powstaną m.in. zielone strefy aktywności, chodniki, ogrodzenia, wiata przystankowa, odremontowana zostanie zabytkowa sikawka konna czy zorganizowane zostaną zawody strażackie.

W dzisiejszym uroczystym podpisaniu umów z włodarzami gminami naszego powiatu (Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie, Rudnik), które odbyło się w starostwie powiatowym w Raciborzu, uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Michał Woś – minister ds. pomocy humanitarnej, pomysłodawca inicjatywy.

Wszystkich zebranych przywitał gospodarz powiatu - starosta Grzegorz Swoboda i pogratulował im pomysłów. W wydarzeniu uczestniczyli także Ewa Lewandowska członkini zarządu powiatu, oraz dyrektorzy wydziału merytorycznego UM Województwa Śląskiego. Nie mogło zabraknąć sołtysów poszczególnych sołectw, którzy towarzyszyli wójtom i burmistrzom. Ponadto podpisano także umowy z samorządami powiatu wodzisławskiego i rybnickiego. Łącznie do trzech powiatów z budżetu województwa trafi ponad 540 tys.

„Bardzo nas cieszy zainteresowanie konkursem. Chcemy te środki kierować bezpośrednio do ludzi, bo to sołtysi najlepiej wiedzą, czego potrzebują mieszkańcy.” – podkreślała Beata Białowąs, członek zarządu województwa. Dodała, że zawsze jest jej miło wracać na ziemię raciborską, bowiem współpracowała z tutejszymi pracodawcami przez blisko 20 lat i docenia inicjatywy, pracowitość i społeczne zaangażowanie oraz gościnność.  

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęto od uroczystego podpisania umowy pomiędzy powiatem raciborskim a Śląskim Urzędem Marszałkowskim dotyczącej współfinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mowa o blisko kilometrowym odcinku drogi powiatowej w Bieńkowicach (ul. Bojanowska), która będzie realizowana w partnerstwie z gminą Krzyżanowice. Wartość dofinansowania to 248 750 tys. zł i stanowi 49 % wartości całego zadania.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Gmina

Sołectwo

Nazwa zadania

Kwota całkowita

Wnioskowane dofinasowanie

KRZANOWICE

MORAVIA

Zagospodarowanie terenu przy izbie regionalnej w Krzanowicach

50 000,00 zł

25 000,00 zł

KRZANOWICE

BOJANÓW

Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką z ul. Raciborską w Bojanowie

40 000,00 zł

17 500,00 zł

KRZYŻANOWICE

ROSZKÓW I ZABEŁKÓW

Renowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie

97 043,56 zł

47 551,00 zł

KUŹNIA RACIBORSKA

TURZE

Ogrodzenie Rodzinnego Parku Rekreacji i Czynnego Wypoczynku

20 800,00 zł

16 640,00 zł

KUŹNIA RACIBORSKA

RUDA KOZIELSKA

Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Kozielskiej

29 181,00 zł

23 344,80 zł

PIETROWICE WIELKIE

LEKARTÓW

Likwidacja starej fontanny oraz zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie małej architektury wraz z oświetleniem na terenie zielonego centrum Lekartowa

12 200,00 zł

6 000,00 zł

PIETROWICE WIELKIE

KORNICE

Zagospodarowanie zielonej strefy aktywności społecznej w tym postawienie tablicy pamiątkowej i zakup wyposażenia i dokonanie nasadzeń

12 200,00 zł

6 000,00 zł

PIETROWICE WIELKIE

ŻERDZINY

Budowa chodnika przy ul. Widokowej w Żerdzinach

72 500,00 zł

36 000,00 zł

PIETROWICE WIELKIE

GRÓDCZANKI

Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Gródczankach

25 000,00 zł

12 000,00 zł

RUDNIK

GAMÓW

Kompleksowa renowacja zabytkowej sikawki konnej połączona z wystawą o godowianach w I Powstaniu Śląskim

16 000,00 zł

8 000,00 zł

RUDNIK

BRZEŹNICA

Pierwsze Dożynki Gminne w Gminie Rudnik z rekonstrukcją akcji powstańczej

30 000,00 zł

15 000,00 zł

RUDNIK

ŁUBOWICE

Wymiana wiaty przystankowej w Łubowicach

10 000,00 zł

8 000,00 zł

RUDNIK

SŁAWIKÓW

Druhowie i druhny czyli Gminne Zawody strażackie OSP

7 500,00 zł

6 000,00 zł

 

wszystkie