początek strony

Powiat

Jak aktywnie walczyć z bezrobociem z wykorzystaniem środków unijnych...

2003-07-28, Poniedziałek
Jest szansa na uzyskanie znacznych środków z Unii Europejskiej na aktywizację rynku pracy w województwie śląskim. Powiatowe urzędy pracy powinny już teraz przystąpić do opracowywania programów aktywizujących lokalne rynki pracy, które mogą być w latach 2004-2006 dofinansowane ze środków UE. 28.07.br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się spotkanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z samorządem lokalnym. Obecnie wskaźnik bezrobocia w powiecie raciborskim wynosi ok. 15%. W skali całego województwa śląskiego, to dobry wynik. 60% bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu to mieszkańcy Raciborza, pozostałe 40% to mieszkańcy gmin powiatu. - Taka struktura bezrobocia w powiecie wynika z faktu, że wielu mieszkańców, zwłaszcza wiosek, posiada podwójne obywatelstwo. To umożliwia im podjęcie pracy za granicą, głównie w Niemczech i Holandii – uważa Edmund Stefaniak, Kierownik PUP w Raciborzu. Dzięki staraniom władz samorządowych, w tym roku raciborski „pośredniak” dysponuje już kwotą ponad 2 mln zł. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. To znacznie więcej niż w latach poprzednich. Problemem jest jednak brak pieniędzy na tworzenie nowych miejsc pracy. Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, Franciszka Wańka i Kierownika PUP w Raciborzu, Edmunda Stefaniaka, niedawno uruchomiony został program aktywizujący pracodawców pn. „Praca zamiast zasiłku”. Pracodawca zatrudniający osobę bezrobotną zarejestrowaną w „pośredniaku” otrzymuje częściowy koszt zatrudnienia takiej osoby. - Wielką szansą w walce z bezrobociem jest wejście Polski do Unii Europejskiej – uważa z kolei goszczący 28.07.br. w raciborskim Starostwie Powiatowym, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Przemysław Koperski. Dlatego też, zdaniem dyr. WUP, powiatowe urzędy pracy powinny już teraz przystąpić do opracowywania programów aktywizujących lokalne rynki pracy, które mogą być w latach 2004-2006 dofinansowane ze środków UE. - Wstępnej akceptacji programów aktywnej walki z bezrobociem będzie dokonywać Wojewódzki Urząd Pracy – poinformował dyr. Koperski. Jest szansa na pozyskanie ze środków UE kilkudziesięciu tysięcy euro. - Konieczna jest jednak współpraca wszystkich: samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich z urzędami pracy – dodał dyr. WUP w Katowicach. Niedawno porozumienie o współpracy w zakresie zwalczania skutków bezrobocia zawarły Powiat Raciborski i Województwo Śląskie. Pierwszym efektem tej umowy było spotkanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z przedstawicielami samorządów gminnych powiatu raciborskiego, jakie odbyło się 28.07.br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Dyrektor Przemysław Koperski zachęcał samorządowców do współpracy, której efektem w przyszłości będą programy aktywizujące lokalny rynek pracy, dofinansowywane ze środków UE.
wszystkie