początek strony

Powiat

Jubileusz pracy dyrektora oraz powierzenie funkcji wicedyrektora

2019-09-04, Środa
 
Dzisiaj, 4 września, w starostwie gratulacje z okazji jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej nauczyciela z rąk starosty Grzegorza Swobody oraz wicestarosty Marka Kurpisa odebrał Sławomir Janowski – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Natomiast Krzysztof Chrupajło, nauczyciel matematyki, otrzymał akt powierzenia funkcji wicedyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu.

Sławomir Janowski pracuje na stanowisku dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu od 1 września 2015 r. Wcześniej, od 2001 roku, był dyrektorem w Zespole Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu.

Pod jego kierownictwem szkoła współpracuje z licznymi szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych oraz lokalnymi firmami, w których uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia realizują praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu realizowane są liczne projekty zarówno inwestycyjne polepszające bazę i warunki dydaktyczne, jak i te edukacyjne podnoszące kwalifikacje i umiejętności uczniów.

Obu Panom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
wszystkie