początek strony

Powiat

Już niedługo nowy stół operacyjny w raciborskim szpitalu

2020-05-19, WtorekWkrótce raciborski szpital wzbogaci się o nowy stół operacyjny. Pozyskane środki na zakup tego nowoczesnego sprzętu są pokłosiem ubiegłorocznej wizyty delegacji Powiatu Raciborskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, kiedy to podpisano umowę na dostawę nowej karetki pogotowia. 

Podczas spotkania w którym uczestniczył minister Michał Woś oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski została również omówiona pilna potrzeba  przekazania środków na zakup ortopedycznego stołu operacyjnego.

Pozyskane środki finansowe w wysokości 346 500 zł pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości natomiast wkład własny samorządu powiatowego wyniósł  3 500 zł.

Całe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Teraz przed Powiatem Raciborskim stoi zadanie wyboru dostawcy w drodze zapytania ofertowego.

Sprzęt ostatecznie trafi do Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda ogromne podziękowania za zaangażowanie w sprawę kieruje do ministra Michała Wosia.

wszystkie