początek strony

Powiat

Kierunek Racibórz - wybierz szkołę powiatu raciborskiego!

2018-04-24, Wtorek

Budowlanka, Ekonomik, Gastronomik, Mechanik, Plastyk, I LO oraz II LO  - tak popularnie  nazywane są raciborskie szkoły średnie. Od lat oferują nie tylko zdobycie wiedzy, niezbędnych umiejętności czy kwalifikacji ale także pokazują Europę, integrują i umożliwiają rozwijanie pasji. To oczywiście nie wszystko…

Na stronie https://www.powiatraciborski.pl/Kierunek_Raciborz  przedstawiamy wizytówki szkół i ich aktualną propozycję dla absolwentów gimnazjów:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza


CKZiU nr 1 w Raciborzu

Kreatywnie, nowocześnie i fachowo - tak jest w CKZiU nr 1. Szkołę tworzą dwa mocne filary kształcenia technicznego i zawodowego tj. Budowlanka i Gastronomik. Na młodzież czeka dostosowana do potrzeb rynku oferta nauki w technikum lub w szkole branżowej I stopnia w branżach: budowlanej, ekonomiczno−usługowej, rolniczo−leśnej z ochroną środowiska oraz turystyczno−gastronomicznej. Wysoką jakość kształcenia zapewniają kompetentni i doświadczeni nauczyciele. O praktyczne szlify dbają renomowani i solidni pracodawcy. Uczniowie czerpią także z europejskich i  światowych trendów, które poznają podczas zagranicznych staży, praktyk i projektów. Liczne koła zainteresowań pomagają rozwijać pasje. Optymalny model kształcenia i współpracy z biznesem przynosi rezultaty – uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach branżowych. W parze z osiągnięciami naukowymi idą wyniki sportowe. Do tego dobra atmosfera podczas wielu imprez szkolnych i pozaszkolnych. To w całości gwarantuje sukces ucznia i szkoły. O udane życie szkolnej społeczności dba samorząd uczniowski. Szkoła ma opinię przyjaźnie wymagającej. A jej głównym celem jest solidne wykształcenie i wszechstronny rozwój młodzieży.

Atuty szkoły:
- prężna współpraca z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami,
- współpraca z partnerem zagranicznym z Opawy,
- klasy patronackie wspierane przez znane firmy i instytucje biznesowe,
- międzynarodowe staże i praktyki branżowe realizowane w Hiszpanii, Niemczech, Portugalii oraz Włoszech w ramach Programu Erasmus+,
- liczne koła przedmiotowe i zainteresowań poszerzające wiedzę i rozwijające pasje,
- nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie,
- sukcesy uczniów w krajowych i międzynarodowych konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
- dobra baza sportowa i bogate życie sportowe.


CKZiU nr 2 „Mechanik”

Kuźnia talentów, kopalnia euro, niemal książęca twierdza. O czym mowa? Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” to szkoła z 70-letnią tradycją. Sąsiad piastowskiej siedziby, który przoduje w pozyskiwaniu zewnętrznego dofinansowania do swoich licznych zawodowych projektów zagranicznych. Dzięki nim i przy wsparciu wykwalifikowanych i zaangażowanych nauczycieli młodzież uczy się od najlepszych, rozwija językowo, poszerza horyzonty. To nie wszystko - modelowa współpraca z prestiżowymi pracodawcami, uczelniami wyższymi i doskonałe efekty kształcenia potwierdzone wysoką pozycją szkoły w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”, to tylko niektóre z kolejnych atutów szkoły. „Mechanik” prężnie współpracuje z zagranicznymi partnerami, organizuje i bierze udział w licznych konkursach i przedsięwzięciach naukowych i branżowych. Jest też czas na odpoczynek i zabawę. Są wyjazdy i wycieczki czy wypady integracyjne. Co wyjątkowo ważne, uczniowie i absolwenci reprezentują wysoki poziom odpowiedzialności społecznej – regularnie oddają krew, niosą pomoc w nagłych sytuacjach, angażują się w wolontariat.

Atuty szkoły:
- najlepsze technikum w powiecie raciborskim w rankingu „Perspektyw” w roku 2011, 2013, 2014, 2015 i 2016,
- najlepsza zdawalność matur wśród raciborskich techników,
- nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe i warsztaty,
- najbogatsza oferta współpracy zagranicznej (Czechy, Niemcy, Węgry, Łotwa, Hiszpania),
- możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz kursów specjalistycznych, np. SEP, operator CNC, operator wózków widłowych czy spawalnicze,
- współpraca i patronat Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu,
- modelowa współpraca z renomowanymi zakładami pracy na przeprowadzanie zajęć praktycznych i specjalizacyjnych,
- przyjazne otoczenie sprzyjające rozwijaniu pasji i zainteresowań (m.in. pokazy umiejętności uczniowskich, udziały w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, itd.).


Zespół Szkół Ekonomicznych

Ekonomik jest szkołą nowoczesną, z tradycjami, silnie związaną ze środowiskiem lokalnym. Nasi absolwenci zasilają wysokokwalifikowany personel ekonomiczno-administracyjny wielu lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw różnych branż oraz instytucji budżetowych. Są zdolni sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki. Oferta edukacyjna jest stale dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Proponujemy szeroki wachlarz zawodów w obszarze administracyjno-usługowym, dający dużą elastyczność zatrudnienia i możliwość szybkiego przekwalifikowania się.

Oferta kształcenia opiera się na:
- nowoczesnej bazie dydaktycznej usytuowanej zarówno w szkole , jak i pracodawców, z którymi szkoła współpracuje,
- wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycielach, stosujących nowoczesne metody nauczania,
- współpracy ze strategicznymi pracodawcami różnych branż,
- praktykach zawodowych, stażach również u pracodawców europejskich,
- przyjaznej atmosferze, o którą dbają nauczyciele i prężnie działający samorząd uczniowski,
- zajęciach pozalekcyjnych, pozwalających rozwijać zainteresowania, osiągać wysokie wyniki
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
- na działaniach pozwalających wyrównać szanse edukacyjne .
Dajemy możliwość zdobycia tytułu technika, zdania matury a co najważniejsze wszechstronnego rozwoju osobowościowego.

Atuty szkoły:
- najlepsze technikum w powiecie raciborskim w rankingu „Perspektyw” 2017, 2018,
- współpraca z lokalnymi regionalnymi i europejskimi pracodawcami,
- międzynarodowe staże i praktyki zawodowe w Hiszpanii i Niemczech realizowane w ramach Programu Erasmus+,
- sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
- nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie,
- wykwalifikowani nauczyciele stosujący nowoczesne metody nauczania,
- koła przedmiotowe i zainteresowań poszerzające umiejętności i pasje,
- przyjazna atmosfera.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Wysoki poziom nauki, języki obce, akademickie szlify, kreatywność – to pierwsze skojarzenia z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, który tworzą: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza (popularny „Kasprowicz”) i Liceum Plastyczne.
Przemyślana oferta i szeroki wachlarz przedmiotów rozszerzonych dają możliwość optymalnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej. I choć kształcenie to priorytet, to jednak nie samą nauką człowiek żyje. Wykwalifikowani i oddani młodzieży nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój. Łączą nowoczesne i nowatorskie metody nauczania z wyjazdami edukacyjnymi, projektami kulturalnymi czy integracyjnymi.

Interesujesz się fotografią, projektowaniem? Masz artystyczne zacięcie? Raciborski „Plastyk” zaprasza na 4-letnią przygodę. To szansa, by przy wsparciu świetnej kadry, w miłej atmosferze i często międzynarodowym otoczeniu rozwinąć swój talent. Szkoła nie tylko przygotuje do studiów, ale także nauczy, jak właściwie wykorzystać zdobyte umiejętności w pracy zawodowej. Liceum Plastyczne zaprasza na specjalności: fotografia lub techniki graficzne.

Atuty szkoły:
- szeroki wybór rozszerzeń dopasowany do regulaminów rekrutacji na uczelnie wyższe,
- szeroki wybór języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski) z możliwością zdobycia certyfikatów językowych (DSD, DELF),
- przygotowanie do matury na poziomie dwujęzycznym z języków angielskiego i niemieckiego,
- wymiany z liceum w La Souterraine (Francja) i warsztaty językowe w Londynie,
- częste wycieczki przedmiotowe m.in. przyrodnicze, naukowe, teatralne,
- wyjazd integracyjny dla klas pierwszych do Zakopanego,
- wyjazd na jarmark świąteczny w Dreźnie lub Wiedniu,
- zajęcia rozwijające sprawność fizyczną (koszykówka, siatkówka, taniec, fitness, wspinaczka na sztucznej ściance i inne),
- bogata oferta uzupełniająca – obozy, wyjazdy, wieczorki poetyckie i koncerty,
- współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Śląską, PWSZ w Raciborzu, Fundacją Pennsylvania Partnership Abroad Ltd,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (m. in. warsztaty literackie, informatyczne, językowe, naukowe, kabaret szkolny i inne).


II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

„Mickiewicz” to szkoła, która od lat wiedzie prym wśród ogólniaków w regionie - srebrna medalistka w ogólnopolskim rankingu pisma „Perspektywy” w latach 2016 i 2017 i najlepsza w Polsce szkoła z językiem hiszpańskim. Precyzyjnie dopasowane profile, możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych według indywidualnych zainteresowań i potrzeb ucznia, a przy tym wyjątkowa atmosfera, to tylko niektóre atuty szkoły. Otwartość i zaangażowanie nauczycieli, a przy tym ich solidna wiedza i doświadczenie, sprzyjają realizacją unikalnych projektów, rozwijaniu pasji nie tylko naukowych, ale i artystycznych czy sportowych. Wiele ciekawych zajęć i przedsięwzięć odbywa się również poza murami. Szkoła stawia na indywidualne i nieszablonowe podejście do ucznia. Chętnie oddaje stery w ręce młodzieży, która wspierana przez nauczycieli tworzy „Mickiewicza” według własnego pomysłu. Wyjątkowo udane połączenie nauki na wysokim poziomie z przyjazną atmosferą i poczuciem integracji to niekwestionowane mocne strony szkoły.

Atuty szkoły:
- sam decydujesz, które przedmioty rozszerzone są ci niezbędne w dalszej nauce,
- poznajesz i doskonalisz  języki obce: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański (Posiadamy Certyfikat „Najlepszej w Polsce Szkoły z Językiem Hiszpańskim”),
- możesz uczestniczyć w warsztatach językowych, projektach i wyjazdach zagranicznych,
- sprawdzisz, czy i na ile znasz się na prowadzeniu biznesu. Witaminki Mickiewicza – szkolna firma produkuje ekologiczne soki ze świeżych warzyw i owoców,
- rozwiniesz pasje w kołach zainteresowań, wzbogacisz wiedzę w kołach przedmiotowych,
- skorzystasz z udanego połączenia teorii i praktyki – lekcje z ekspertami, wyjazdy i wizyty edukacyjne,
- uczestniczysz w projekcie „klas akademickich” w ramach współpracy z uczelniami wyższymi: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach.

wszystkie