Kolejne 14 mln na wymianę taboru PKS w powiecie raciborskim.

2024-03-26, Wtorek
Kolejne 14 mln na wymianę taboru PKS w powiecie raciborskim.

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda informuje – kolejne 14 mln na wymianę taboru PKS w powiecie raciborskim.

Dbamy o naszego przewoźnika, stąd systematycznie aplikujemy o kolejne środki.

Powiat Raciborski nie zwalnia tempa już niedługo nowoczesne autobusy zasilą naszego przewoźnika. 10 sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów międzymiastowych hybrydowych typu MHEV.

Dzięki realizacji Projektu z jednej strony poprawi się jakość i komfort warunków dla podróżujących autobusami, z drugiej strony – wdrożone zostaną rozwiązania przyjazne
dla środowiska – dodaje Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda.

Na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych ukazała się lista ocenionych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-001/23 dla komponentu E Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy), Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wniosek Powiatu Raciborskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Zakup 10 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim” znalazł się na liście podstawowej wniosków wybranych do dofinansowania.

Koszt całkowity: 14 999 995,36 zł,

Planowane dofinansowanie: 10 975 606,36 zł

Planowany okres realizacji do końca 2025 r.

Zakupiony w ramach przedsięwzięcia tabor autobusowy będzie posiadać rozwiązania zapewniające dostępność osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto pojazdy te będą wyposażone w systemy głosowej komunikacji informującej o przystankach oraz w systemy wizualizacji przebiegu trasy.

wszystkie
początek strony