początek strony

Powiat

Kolejny remont drogi dofinansowany z SAPARD...?

2003-09-09, Wtorek
Kolejny wniosek o współfinansowanie inwestycji drogowej w powiecie raciborskim ze środków programu SAPARD złożony został 09.09.br. w śląskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Być może jeszcze w tym roku rozpocznie się I etap remontu drogi powiatowej nr 14-601 Maków–Gamów. Droga powiatowa nr 14-601 Maków–Gamów wymaga remontu. Odcinek drogi długości blisko 6 km ma zostać zmodernizowany do końca 2006 r. Prace przeprowadzone zostaną w trzech etapach. Zarządca drogi, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, zamierza ubiegać się o współfinansowanie remontu ze środków unijnych. I etap modernizacji drogi, na odcinku Maków–Pawłów, rozpoczęty zostanie jeszcze w tym roku. Kosztować będzie 450 tys. zł. Wymieniona zostanie nawierzchnia drogowa na odcinku 1,8 km, odtworzony zostanie rów przydrożny i uporządkowane zostanie pobocze. PZD w Raciborzu ubiega się o dofinansowanie połowy tej kwoty ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. Akcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD. Stosowny wniosek złożony został 09.09.br. w śląskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. To już drugi wniosek Powiatu Raciborskiego o dofinansowanie inwestycji drogowej z programu SAPARD. Przypomnijmy, pod koniec sierpnia br. zakończyła się modernizacja drogi powiatowej Modzurów–Dolędzin. Inwestycja kosztowała 624 tys. zł., a 50% tej kwoty to dofinansowanie z SAPARD. Warto dodać, że wniosek Powiatu Raciborskiego o dofinansowanie z SAPARD modernizacji drogi powiatowej Modzurów–Dolędzin otrzymał drugie miejsce na liście rankingowej wszystkich wniosków złożonych w śląskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
wszystkie