początek strony

Powiat

Konkurs fotograficzny Sparkasse w Luedenscheid w Niemczech

2003-08-19, Wtorek
Konkurs fotograficzny Sparkasse w Lüdenscheid „Noc na Ziemi” Fotografie nocy W ramach imprezy pt. „LichtRouten 2003” w Ogrodzie Różnym powinna powstać nocna - nadzwyczajna, przykuwająca wzrok: wielkoobrazowa projekcja fotografii ukazujących światło nocą z całego świata. Sparkasse z Lüdenscheid zaprasza wszystkich fotografów, by podczas lata przedstawili i udokumentowali swoje szczególne spojrzenia, warte uwagi nocne fenomeny świetlne – nie tylko z Lüdenscheid ale także z miejsc spędzania urlopu. Do 15 września można nadsyłać do Sparkasse zdjęcia z wewnątrz jak i z plenerów– jako wydruki, slajdy lub pliki na CD. Przedmiotowe Jury wybierze 28 interesujących zdjęć. Najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas „LichtRouten” od 19 września do 5 października jako wielkoobrazowe projekcje w Ogrodzie Różanym. Najlepsze zdjęcia zostaną dodatkowo premiowane nagrodami pieniężnymi. Do projekcji wielkoobrazowej „Noc na Ziemi” zostaną wyszukane zdjęcia, które zostały zrobione w nocy i które dokumentują szczególne momenty świetlne lub nastroje świetlne. Poszukiwane będą zdjęcia przedstawiające fenomeny świetlne z całego świata. Może tutaj także chodzić o światło sztuczne: miasta, place, ulice, budowle lub/i naturalne efekty świetlne, wytwarzane przez naturę. Poszukiwani są fotografowie, ludzie którzy „łapią prawidłowe światło”, którzy potrafią udokumentować magię zachodu słońca, spadające gwiazdy i robaczki świętojańskie lub fascynacje, które mogą udokumentować artystyczne inscenizacje oświetleniowe. Warunki uczestnictwa Uczestnikiem może zostać każdy za wyjątkiem współpracowników Sparkasse, wraz z nadesłaniem prac konkursowych zostaną uznane warunki uczestnictwa. Format zdjęć Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać na własny koszt, maksymalnie 5 zdjęć jako wydruków, slajdów lub/i plików elektronicznych (min. 150 dpi na CD, prace przesłane e-mailem nie będą akceptowane). Nadesłane prace pozostaną w biurze „Lichtrouten”. Oznaczenie Każde zdjęcie musi być zaopatrzone we wskazanie autora, datę, miejsce zrobionego zdjęcia. Prawa autorskie Prawa autorskie do zdjęć muszą należeć do fotografa i być wolnymi od obciążeń osób trzecich. Prawo do wykorzystania zdjęć premiowanych będą nadal należeć do fotografa. Razem z przesłaniem prac na konkurs fotograf zgadza się na publikowanie jego zdjęć bez honorarium w ramach „Lichtrouten”, a także w ramach projekcji wilekoobrazowej i w dalszych publikacjach. Odpowiedzialność Za zgubienie lub uszkodzenie zdjęć w drodze pocztowej organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności. Droga prawna jest wykluczona. Sędziowanie Skład Jury: - Bettina Pelz (Kurator „LichtRouten”) - Claus Langer (Fotograf) - Thomas Meermann (Kierownik marketingu Sparkasse) Termin nadsyłania prac Nie decyduje data stempla pocztowego. Pod uwagę będą brane wszystkie prace, które do dnia 15 września znajdzią się w Sparkasse w Lüdenscheid. Nagrody I nagroda 300€ II nagroda 200€ III nagroda 100€ Nagrody od IV do XXVIII to parasol fluorescencyjny, który nie tylko chronią przed deszczem lecz poprzez swój szczególny design świeci nocą. Tych parasoli zostanie wyprodukowane tylko 25 sztuk. Informacje i kontakt Sparkasse Lüdenscheid Marion Kettling Sauerfelderstr. 7-11 58511 Lüdenscheid tel. 0049 2351 152464 e-mail: m.kettling@sparkasse-luedenscheid.de Przykładowe prace z poprzedniej edycji konkursu można zobaczyć na stronie www.lichtrouten.de Zgłoszenie do konkursu fotograficznego Sparkasse „Noc na Ziemi” Nazwisko, Imię Ulica Kod pocztowy, miejscowość Tel Tel komórkowy e-mail Zdjęcie 1 Tytuł Data zrobienia zdjęcia Miejsce i zawartość Fotograf Zdjęcie 2 Tytuł Data zrobienia zdjęcia Miejsce i zawartość Fotograf Zdjęcie 3 Tytuł Data zrobienia zdjęcia Miejsce i zawartość Fotograf Zdjęcie 4 Tytuł Data zrobienia zdjęcia Miejsce i zawartość Fotograf Zdjęcie 5 Tytuł Data zrobienia zdjęcia Miejsce i zawartość Fotograf Oświadczenie Uznaję warunki uczestnictwa Oświadczam, że prawa do zdjęć należą do mnie i są wolne od obciążeń osób trzecich. Zgadzam się, na publikowanie bez honorarium moich zdjęć w ramach „LichtRouten” a także w ramach projekcji wielkoobrazowej a także w dalszych publikacjach. Data, podpis Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem telefonu 418-14-07
wszystkie