początek strony

Powiat

Konkurs na prowadzenie domu dla matek w 2018 roku

2017-11-17, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Powadzenie w roku 2018 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Ofertę na wsparcie realizacji zadania należy złożyć w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4.

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie bip.powiatraciborski.pl zakładka „Organizacje Pozarządowe – Konkursy – Ogłoszenia 2017” lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, pokój nr 9B.

wszystkie