początek strony

Powiat

Konsultacje rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego

2018-07-25, Środa

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 6 sierpnia 2018 r. do dnia 22 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2018.html oraz w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. (32) 45-97-347.

wszystkie