początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

2019-02-08, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 8 lutego 2019 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 18 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2019.html

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Agnieszka Bartula –  Inspektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rciborzu - Racibórz, lac Stefana Okrzei 4 pok. 13, tel. 32 45 97 380, fax 32 45 97 329, e-mail: rada@powiatraciborski.pl 

wszystkie