początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu

2020-06-19, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 28 czerwca 2020 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Roman Nowak – Skarbnik Powiatu Raciborskiego, tel. 32 45 97 341, fax. 32 41 58 736, e-mail: budzet@powiatraciborski.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2020.html

wszystkie