Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu

2022-06-17, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 17 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2022.html oraz w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-341.

wszystkie
początek strony