początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku

2019-10-23, Środa

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze powiatu raciborskiego.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w tytule ogłoszenia działających na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu.

Konsultacje rozpoczynają się 24 października 2019 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31 października 2019 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Andrzej Chwalczyk Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, pokój nr 3 (tel. 32 4597312, fax 32 4597310, e-mail: transport@powiatraciborski.pl .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2019.html

wszystkie