Konsultacje społeczne w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Powiatu Raciborskiego

2024-06-14, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Powiatu Raciborskiego.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 14 czerwca 2024 r., do dnia 20 czerwca 2024 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2024.html oraz w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu – Racibórz Pl. Okrzei 4 pok. 13, tel. 32 45 97 380, e-mail: [email protected]

wszystkie
początek strony