początek strony

Powiat

Konsultacje społeczne wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego

2019-10-11, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. zm.) projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w tytule ogłoszenia działających na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 11 października 2019 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 19 października 2019 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Piotr Kielar - inspektor ds. sportu i promocji, pokój nr 16, tel. 32 45 97 309, e-mail: sport@powiatraciborski.pl .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2019.html 

wszystkie