początek strony

Powiat

Konsultacje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

2018-06-06, Środa

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 13 czerwca 2018 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 26 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2018.html oraz w Referacie Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, pokój nr 103, tel. (32) 4597306, fax (32) 4597310, e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl

wszystkie