początek strony

Powiat

Konsultacje wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych

2018-12-06, Czwartek

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze. zm.) projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 14 grudnia 2018 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 28 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2018.html lub w Referacie Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-309.

wszystkie