początek strony

Powiat

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

2019-06-26, Środa

W związku z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego Starostwo Powiatowe w Raciborzu zamieściło listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, zawierającą dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowaną według tematyki.

Publikację można pobrać w wersji elektronicznej pod następującym adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/aktualnosci_ogloszenia/index/Lista-jednostek-nieodpatnego-poradnictwa/idn:641.html
wszystkie