początek strony

Powiat

Lobby samorządowe, by jak najszybciej zakończyć budowę szpitala w Raciborzu i zapewnić świadczenie usług medycznych dla mieszkańców...

2003-09-03, Środa
Zarząd Powiatu Raciborskiego, Prezydent Miasta Racibórz, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu raciborskiego, a także burmistrzowie okolicznych gmin z terenu województwa opolskiego podpisali 03.09.br. porozumienie w sprawie współdziałania tych lokalnych samorządów w zakresie spierania działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, a mających doprowadzić do zakończenia budowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu i świadczenia usług medycznych dla mieszkańców powiatu raciborskiego i okolicznych gmin województwa opolskiego. Przypomnijmy – Szpital w Raciborzu budowany jest od 1981 roku. Od kilku lat sukcesywnie w nowym budynku szpitalnym przy ul. Gamowskiej oddawane są do użytku kolejne oddziały. Postęp inwestycji uzależniony jest od środków finansowych, przekazywanych przez Województwa Śląskiego z budżetu państwa w ramach Kontraktu Regionalnego. Obecnie Szpital Rejonowy w Raciborzu funkcjonuje zatem w dwóch budynkach – starym przy ul. Bema i nowym przy amowskiej, oddalonych od siebie. To utrudnia pracę lecznicy i jednocześnie podnosi koszty jej działalności. Zadłużenie szpitala, sięgające teraz blisko 15 mln zł., cały czas rośnie. Dług szpitala to zobowiązania wobec dostawców leków i usług, a także wobec pracowników (tzw. ustawa 203). Aby ograniczyć generowanie strat w szpitalu, samorząd powiatu raciborskiego zamierza jak najszybciej przenieść wszystkie oddziały szpitalne z ul. Bema do nowego budynku przy ul. Gamowskiej. Uzależnione jest to jednak od przekazywanych z województwa środków finansowych. Konieczne jest zatem stworzenie silnego lobbyingu samorządowców i to główny cel podpisanego 03.09.br. porozumienia. Mając na uwadze dobro lokalnych społeczności, uznając za nadrzędny cel stworzenia mieszkańcom właściwych warunków do zabezpieczenia usług zdrowotnych w raciborskim Szpitalu, porozumienie podpisało 11 samorządów powiatu raciborskiego i okolicznych z województwa opolskiego. Sygnatariusze porozumienia postanowili współpracować i wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do zakończenia budowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu i świadczenia usług medycznych dla mieszkańców powiatu raciborskiego i okolicznych gmin województwa opolskiego. Tworząc silne lobby, samorządowcy postanowili dbać o dobry klimat społeczny wokół prowadzonej inwestycji mający utwierdzić władze centralne i wojewódzkie w zamiarze jak najszybszego zakończenia budowy Szpitala; wspierać i podejmować inicjatywy, które zmierzać będą do zakończenia inwestycji w 2005 roku i pozwolą w pełni udostępnić nowy obiekt szpitalny; a także wpierać zabiegi o środki finansowe na dokończenie budowy szpitala do końca 2005 roku. Ponadto samorządowcy zobowiązali się przeznaczyć, w miarę możliwości, środki z własnych budżetów na dofinansowanie inwestycji oraz występować do osób i instytucji, które mogą pomóc w wyposażeniu szpitala w sprzęt medyczny. Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się 03.09.br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Swoje podpisy złożyli: Zarząd Powiatu Raciborskiego (a w jego imieniu – Starosta Raciborski Henryk Siedlaczek i Wicestarosta Adam Hajduk), Prezydent Miasta Racibórz Jan Osuchowski, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Enest Emrich, Burmistrz Miasta Krzanowice Manfred Abrahamczyk, Wójt Gminy Krzyżanowice Leonard Fulneczek, Wójt Gminy Kornowac Józef stukator, Wójt Gminy Nędza Franciszek Marcol, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek, Wójt Gminy Rudnik Dominik Konieczny, a także burmistrzowie okolicznych gmin z terenu województwa opolskiego – Burmistrz Miasta Baborów Eugeniusz Waga i Burmistrz Miasta Kietrz Józef Matela. Niezmiernie ważny w tej inicjatywie samorządowców jest udział gmin z terenu województwa opolskiego, sąsiadujących z powiatem raciborskim. Burmistrzowie Kietrza i Baborowa postanowili przystąpić do porozumienia samorządowców powiatu raciborskiego, gdyż taka jest wola mieszkańców tych miast. Większość mieszkańców Baborowa i Kietrza deklaruje co roku korzystanie ze świadczenia usług Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych i Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
wszystkie