początek strony

Powiat

Marzena Kacprowicz dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

2017-08-29, Wtorek
 

Dziś 28 sierpnia Zarząd Powiatu Raciborskiego oficjalnie wręczył powierzenie funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Marzenie Kacprowicz. Funkcja dyrektora została powierzona na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku w wyniku rozstrzygniętego konkursu. Dyrektor przyjęła dziś gratulacje i najlepsze życzenia w kierowaniu placówką.

Marzena Kacprowicz podczas spotkania z członkami zarządu podkreśliła, że zależy jej na wyeksponowaniu osiągnięć młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu oraz dbaniu o dobre imię i pozycję placówki. Chciałaby wzmocnienić współpracę z radą rodziców i Stowarzyszeniem Absolwentów szkoły. Dyrektor poinformowała, że chciałaby także sięgać po fundusze zewnętrzne na realizację przedsięwzięć dla uczniów oraz nauczycieli. Dodała, że ważna jest również integracja grona pedagogicznego.
Funkcję wicedyrektora szkoły pełnić będą Grażyna Strózik oraz Beata Paduch.

Marzena Kacprowicz jest nauczycielem matematyki z 25-letnim stażem pracy. Od 15 lat pełniła funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu. Jej pasją jest matematyka oraz aktywne spędzanie czasu wolnego (koszykówka i jazda na rowerze)

wszystkie