Młodzież przyszłością naszego powiatu - nagrody starosty dla najzdolniejszych uczniów

2022-09-19, Poniedziałek
Dzisiaj starosta raciborski Grzegorz Swoboda oraz wicestarosta Marek Kurpis wręczyli nagrody starosty dla najzdolniejszych uczniów i sportowców szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Nagrodę otrzymało 30 finalistów bądź laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, medalistów zawodów sportowych i laureatów konkursów artystycznych. Nagrody o łącznej wartości 17 200 zł otrzymali następujący uczniowie z poszczególnych szkół, wg osiągnięć w minionym roku szkolnym: 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1: Jakub Myśliwy, Joanna Brzenczka, Alena Surma, Katarzyna Psota, Weronika Otlik, Adam Bętkowski, Grzegorz Rybiński, Bartosz Królik, Aleksandra Kwaśniewicz, Anna Sikotra, Ewelina Ploch, Emilia Stefaniszyn,
- Liceum Sztuk Plastycznych: Klaudia Pietrasz, Dorota Miechówka,
- II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu: Michał Koterba, Milena Gnot, Jerzy Jędrzejewski, Alicja Czerner, Eryk Podsiadło, Karolina Kosik, 
- II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu / Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu: Błażej Klimaszka, 
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: Kamila Krybus, Oliwia Stroka, Aleksander Pawlik, Patrycja Rębisz, Natalia Rucińska, Helena Nieckarz, 
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu: Piotr Detyna, Adam Zamkotowicz, 
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: Paweł Wiśniowski.

Starosta pogratulował wszystkim laureatom dziękując jednocześnie ich nauczycielom za pracę dydaktyczną i rozwijanie talentów. Słowa podziękowania skierował również do rodziców laureatów, gdyż bez ich pomocy, poświęconej uwagi oraz zaangażowaniu osiągnięcie takich sukcesów byłoby niewątpliwie trudne. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów i jednocześnie liczymy, że wielu z nich przyszłą karierę zawodową zwiążą z powiatem raciborskim – dodał starosta.

wszystkie
początek strony