początek strony

Powiat

Multimedialne muzeum historii średniowiecza na Zamku musi poczekać

2018-02-20, Wtorek
 

Projekt Instytutu Dziedzictwa Narodowego Czech – Biuro Regionalne w Ostrawie (partner wiodący), Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz powiatu raciborskiego (partnerzy projektu) pn.”Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” złożony w naborze w ramach programu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (edycja IX 2017), pomimo odwołania, nie zakwalifikował się do oceny merytorycznej.

Przypomnijmy - projekt, który zakładał m.in. utworzenie multimedialnego muzeum w budynku dawnej słodowni, był już pierwotnie złożony w 2016 r. Wówczas w ocenie komisji konkursowej uplasował się na 1. miejscu listy rezerwowej.  W 2017 r. partnerzy zdecydowali o ponownej aplikacji o środki zewnętrzne. W ramach projektu planowane było m.in. opracowanie kulturowo – historycznej ścieżki dydaktycznej, wyznaczenie transgranicznych szlaków tematycznych Przemyślidów i Piastów, utworzenie Opawsko-Raciborskiego Centrum Historii Średniowiecza z siedzibami na zamkach w Hradcu n. Morawicą i Raciborzu. W budynku słodowni (parter oraz I piętro) miała powstać dynamiczna, multimedialna ekspozycja w sposób atrakcyjny informująca o średniowieczu na ziemi raciborskiej oraz sala informacyjno-audiowizualna. Planowany koszt przedsięwzięcia został oszacowany na kwotę łączną ok. 12,8 mln złotych, w tym część powiatu raciborskiego ok. 6,7 mln złotych.

W najbliższym czasie, po przeprowadzeniu rozmów z partnerem czeskim, Zarząd Powiatu podejmie decyzję o ewentualnej kolejnej próbie aplikowania o środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w roku 2018. Jednocześnie rozważa się możliwość realizacji przedsięwzięcia w zakresie utworzenia multimedialnego muzeum w ramach programu partnerstwa publiczno-prywatnego.

wszystkie