początek strony

Powiat

Na lekcji u Starosty Raciborskiego...

2003-09-08, Poniedziałek
„Samorządność w Polsce” – to temat lekcji obywatelskiej, jaka odbyła się 08.09.br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Wzięli w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu. O funkcjonowaniu polskiego samorządu opowiadali Starosta Raciborski Henryk Siedlaczek i Sekretarz Powiatu Mirosław Lenk. Uczniowie klas Va i Vb SP nr 18 chcieli zapoznać się z funkcjonowaniem polskiego samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności samorządu powiatowego w Raciborzu. Starosta Raciborski Henryk Siedlaczek opowiedział, jaka jest struktura administracji samorządowej w Polsce. Przybliżył uczniom jednocześnie Powiat Raciborski jako samorząd. Z kolei Sekretarz Powiatu Mirosław Lenk przedstawił różnice pomiędzy samorządami wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także szczegółowo zapoznał uczniów z kompetencjami samorządu powiatowego. Lekcję obywatelską zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na prośbę uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 18. Uczniowie dowiedzieli się, jakie kompetencje ma prezydent, burmistrzów i wójt, a jakie starosta i wojewoda, po co jest rada miasta i rada powiatu. Takie lekcje to realizacja wychowania obywatelskiego w szkole.
wszystkie