początek strony

Powiat

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach

2018-01-09, Wtorek
 

Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

O dotację mogą starać się właściciele lub zarządcy obiektów zabytkowych położonych w powiecie raciborskim, w tym także przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków z zachowaniem zasad udzielania pomocy de minimis. [(§ 10 Uchwały Nr IX/85/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 - 2020 (Dz. Urz. Woj. Sla z 2015 r., poz. 3635)].

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego: http://www.bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Dotacje.html

W 2017 roku Powiat Raciborski kwotą 25 tysięcy złotych dofinansował wykonanie prac drenażowych przy kościele pw. św. Anny w Gamowie. Tą samą kwotą wsparto również wykonanie i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej budynku dyspozytorni zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach.

wszystkie