początek strony

Powiat

Nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury 2004...

2004-09-22, Środa

Od lewej: ks. Antoni Strzedulla, Barbara Kasza, dr Janusz Nowak, Bolesław Stachow i Elżbieta Biskup.Już po raz szósty Starosta Raciborski przyznał swe nagrody dla animatorów kultury powiatu raciborskiego. Spośród 15 rozpatrywanych kandydatur, powołana decyzją Starosty Komisja, po zapoznaniu się i przeanalizowaniu dokonań artystycznych nominowanych, wyłoniła pięciu laureatów. Są nimi: kierownik zespołu wokalnego "Miraż" i Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Elżbieta Biskup, artysta-fotografik Bolesław Stachow, artysta-plastyk Barbara Kasza, historyk literatury i folklorysta dr Janusz Nowak oraz poeta ks. Antoni Strzedulla. Nagrody wręczone zostały podczas Powiatowej Inauguracji Roku Kulturalnego, a uroczystość uświetnił koncert jubileuszowy zespołu wokalnego "Miraż".

Starosta Raciborski Henryk Siedlaczek.Nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury przyznawane są od roku 1999, a osoby pretendujące powinny wyróżniać się w swojej działalności kulturotwórczej w jednej z następujących dziedzin: twórczość literacka i publicystyczna, popularyzacja książki i czytelnictwa, upowszechnianie twórczości artystycznej (muzyka, teatr, taniec, sztuki plastyczne i inne), ważne wydarzenie kulturalne, animowanie społecznego życia kulturalnego oraz muzealnictwa i ochrony dóbr kultury. Działania te powinny mieć zasięg ponadlokalny.

Za upowszechnianie twórczości artystycznej nagrodami Starosty uhonorowani zostali: Elżbieta Biskup (w dziedzinie muzyki), Barbara Kasza (w dziedzinie sztuk plastycznych) i Bolesław Stachow (w dziedzinie fotografii). Z kolei dr Janusz Nowak i ks. Antoni Strzedulla uhonorowani zostali nagrodami w dziedzinie kultury za twórczość literacką i publicystyczną.

Władze miasta i powiatu podczas uroczystości.Dotychczas nagrodą Starosty w dziedzinie kultury uhonorowani zostali: w 1999 r. - Jolanta Dzumyk, Justyna Bindacz i Jan Kluska; w 2000 r. - Ilona Świerczek, Aldona Krupa i Paweł Newerla; w 2001 r. - Magdalena Gogół-Peszke, ks. Hubert Mikołajeci dr Ryszard Kincel, w 2002 r. - Krystyna Kozłowska, Grazyna Tabor i Irena Hlubek oraz w 2003 r. - Maria Wojtczak z Zobolewiczów, ks. Jan Rosiek i Piotr Libera.

Nagrody w dziedzinie kultury wręczył uroczyście Starosta Raciborski Henryk Siedlaczek podczas Powiatowej Inauguracji Roku Kulturalnego, która odbyła się 24 września br. w Domu Kultury "Strzecha" w Raciborzu przy ul. Londzina 38. Uroczystość uświetnił koncert jubileuszowy zespołu wokalnego "Miraż", z okazji 10-lecia istnienia zespołu. "Miraż" działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu, pod kierunkiem Elżbiety Biskup.
Na przestrzeni 10 lat w zespole śpiewało wielu utalentowanych młodych ludzi, wielu z nich osiągnęło już sukcesy w skali ogólnopolskiej. To tutaj swą karierę rozpoczynali m.in. Anna Wyszkoni (dziś wokalistka zespołu "Łzy"), Marzena Korzonek (laureatka opolskich "Debiutów") czy Dawid Koczy (finalista TVN-owskiego programu "Jestem, jaki jestem"). W koncercie jubileuszowym "Mirażu" udział wezmą byli obecni członkowie zespołu. Towarzyszyć im będzie zespół instrumentalny pod dyrekcją Lothara Dziwokiego z Żor. Koncert poprowadzi artysta z krakowskiej "Piwnicy pod Baranami" Leszek Wójtowicz, a wyreżyseruje go Waldemar Patlewicz z TVP Katowice.


SYLWETKI LAUREATÓW
nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury w 2004 roku

Elżbieta Biskup - nauczyciel muzyki, instruktor emisji głosu, od 4 lat dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Założycielka, instruktor i kierownik zespołu wokalnego "Miraż", którego wychowankowie odnoszą spektakularne osiągnięcia w skali ogólnopolskiej. Wraz z zespołem "Miraż" i jego solistami, Pani Elżbieta aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym ziemi raciborskiej, uświetniając organizowane tutaj imprezy oraz reprezentując Powiat Raciborski na imprezach partnerskich za granicą. Elżbieta Biskup jest także znaną animatorką życia kulturalnego w regionie raciborskim - co roku organizuje Regionalne Spotkania Wspólnot Śpiewaczych, czy Zimowe Warsztaty Wokalne dla uzdolnionej wokalnie młodzieży (prowadzone przez Elżbietę Zapendowską i Andrzeja Głowackiego). Jest również pomysłodawczynią i współorganizatorem, a zarazem kierownikiem artystycznym odbywającego się w Raciborzu od 3 lat Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Pani Elżbieta uhonorowana została wieloma nagrodami, tylko w 2003 roku została laureatką nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie oświaty, nagrody "Złotej Superaty" oraz nagrody głównej w XII Konkursie "Na najlepiej prowadzoną edukację zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego w roku szkolnym 2002/2003, otrzymała również Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Bolesław Stachow - artysta-fotografik, związany z działalnością kulturalną w powiecie raciborskim od lat 60-tych. Ukończył studia z zakresu psychologii społecznej na WSP w Opolu. Przez 15 lat pracował w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Raciborzu, zajmując się jednocześnie fotografią. Swoje zainteresowania pogłębiał w Studium Fotografii i Filmu w Warszawie, uzyskując dyplom z zakresu technik konturowych w fotografii. Bolesław Stachow jest autorem własnej, oryginalnej teorii fotografii jako języka rzeczywistości, języka przedmiotów, zjawisk i pojęć. Publikował artykuły - m.in. w kwartalniku "Fotografia", jego prace inspirowały ogólnopolskie sympozja fotograficzne w Gorzowie Wielkopolskim i Uniejowie. Od roku 1960 Pan Bolesław związany jest z Raciborzem - pracował w Powiatowym Domu Kultury jako instruktor Klubu Filmowego im. Wiktora Jasnego, był też twórcą Raciborskiego Towarzystwa Fotograficznego. W latach 70-tych zatrudniony był w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży jako instruktor w pracowni fotograficznej, w tym okresie powstało wiele wystaw oddających piękno Raciborza i okolic. W latach 1994 i 1998 ukazały się autorskie albumy fotograficzne "Racibórz", a w 2001 roku album "Ziemia Raciborska". W bieżącym roku ukazało się zaś interesujące wydawnictwo fotograficzno-poetyckie poświęcone Josephie von Eichendorffowi "Poeta ziemi naszej". W 1985 roku nazwisko Pana Stachowa umieszczone zostało w "Międzynarodowej encyklopedii fotografów" wydanej w Genewie oraz w 1999 roku w "Antologii fotografii polskiej".


Barbara Kasza - malowanie to nie tylko jej profesja, ale przede wszystkim ogromna życiowa pasja. Nie rozstaje się z pędzlem już od ponad 20 lat i choć sztuką para się w sposób amatorski, stale rozwija swój warsztat artystyczny, nieustannie poszukując nowych sposobów twórczej wypowiedzi. Pani Barbara zatrudniona jest w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Tworkowie, swą wiedzą i umiejętnościami od lat dzieli się z dziećmi na zajęciach plastycznych, a także służy swym talentem przy nadawaniu oprawy licznym wydarzeniom kulturalnym w powiecie raciborskim. Od wielu lat zapraszana jest na zgrupowania i plenery malarskie w kraju, jak i za granicą, gdzie reprezentuje zarówno piękno Gminy Krzyżanowice, jak i całej ziemi raciborskiej. Pani Barbara lubi obcować z przyrodą, która ją inspiruje - potrafi dostrzec niezwykle urokliwe zakątki Raciborszczyzny, a także swego rodzinnego Tworkowa, zapamiętuje je następnie na płótnie, oddając w pełni nastrojową zmysłowość i piękno miejsc stworzonych ręką natury.


Janusz Nowak - doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, folklorysta i poeta. Jest wieloletnim nauczycielem języka polskiego w I LO w Raciborzu. Umiłowanie literatury i czystości języka ojczystego "pchnęły" Pana Janusza w stronę amatorskiej sceny teatralnej Raciborza. Przez wiele lat z wielką kulturą i zaangażowaniem prowadził własną grupę teatralną "Eleuzis" przy Raciborskim Domu Kultury. Równocześnie z działalnością teatralną, Janusz Nowak zaangażował się w działalność Raciborskeij Nocy Poetów, organizowanej przez RDK. Inicjował wiele spotkań z polskimi poetami, brał także udział w pracach jury konkursów recytatorskich i poetyckich. Jako poeta, Pan Janusz jest laureatem kilku konkursów - m.in. "O laur Klemensa Janickiego" w Poznaniu, "O liść Konwalii" w Toruniu, "Kuźnia Talentów" w Kuźni Raciborskiej. Kilkakrotnie wiersze Janusza Nowaka prezentowane były w audycjach Macieja Szczawińskiego na falach Radia Katowice. Jest autorem licznych artykułów i publikacji z zakresu historii literatury i folklorystyki. Jego artykuły polemiczne publikowane były w "Życiu Literackim", "Kulturze", "Tygodniku Powszechnym", "Literaturze Ludowej", "Ruchu Literackim" czy "Polonistyce". Imponujący jest również wykaz publikacji książkowych i tekstów ogłoszonych w drukach zwartych - m.in. "Raciborskie legendy i podania" (1988), "Związki Raciborza z literaturą polską" (1988), "U źródeł sensu: Leśmian - Hrabal - Schulz" (2003), "Legendy i podania dawnego raciborza" (2004).


ks. Antoni Strzedulla - urodził się w Gamowie, przez 37 lat pełnił funkcję proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turzu. Do dziś ks. Strzedulla wydał cztery tomy poezji - "Każdego roku przeżywam (1999), "Z wakacyjnego notatnika" (2001), "Z jesieni życia" (2002), "Gdy zimna nadchodzi" (2003). Obecnie składany jest piąty tom poezji zatytułowany "W rozmowie z Panem - Gedichte", w którym znajdą się również wiersze w języku niemieckim. Działalność literacka ks. Antoniego Strzedulli ma charakter ponadlokalny, a jego poezja charakteryzuje się wartościami pedagogicznymi i poznawczymi. Poezja Księdza uczy rozumieć, patrzeć i dostrzegać, a wiersze uczą wartości najwyższych - miłości do świata i ludzi.

wszystkie