początek strony

Powiat

Nowa karetka dla raciborskiego szpitala

2019-10-03, Czwartek

Nowoczesny ambulans sanitarny został dziś oficjalnie zaprezentowany przed Izbą Przyjęć raciborskiego szpitala. Pojazd, który w jeszcze większym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców został zakupiony przez powiat raciborski ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. W prezentacji i przekazaniu ambulansu uczestniczyli Michał Woś minister ds. pomocy humanitarnej oraz starosta Grzegorz Swoboda.

- Cieszę się, że do naszego pogotowia ratunkowego trafia nowoczesny ambulans - informuje starosta Grzegorz Swoboda. – To efekt wniosku jaki złożyliśmy jeszcze w lutym tego roku do Ministerstwa Sprawiedliwości. W maju podpisaliśmy stosowną umowę, a dziś karetka już pracuje. - W imieniu własnym i mieszkańców powiatu za wsparcie dziękuję Panu Ministrowi Michałowi Wosiowi - dodał.

Powiat zakupił ambulans sanitarny marki Renault Master L2H2, rok produkcji 2019, wraz z wyposażeniem, o łącznej  wartości 497 002,83 zł (brutto). Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na ten cel środki w wysokości 495 000,00 zł, pozostałą kwotę pokrył samorząd.

Raciborska lecznica posiada 4 ambulanse, które w miarę potrzeby obsługują cały powiat raciborski. Posiadanie nowego pojazdu pozwoli na wycofanie bardziej wysłużonej jednostki do służby zastępczej, np. w przypadku wystąpienia awarii.

Środki na jego zakup samorząd powiatowy pozyskał w maju br. z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Całe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


wszystkie