początek strony

Powiat

Nowe okna, nowe oświetlenie ledowe. Poprawa efektywności energetycznej w "Gastronomiku"

2019-04-10, Środa
 

Powiat Raciborski złożył projekt na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnej w "Gastronomiku" (CKZiU nr 1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Przewiduje się m.in.: wymianę stolarki okiennej w całym budynku i ocieplenie przegród wewnętrznych - stropu nad III piętrem od poddasza. Ponadto zaplanowano modernizację istniejącego oświetlenia z wykorzystaniem opraw LED.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia znacznie poprawi się efektywność energetyczna budynku - zmniejszy się zużycie energii elektrycznej i cieplnej, co przyczyni się do redukcji emisji CO2 oraz pyłu PM10.

Szacowana wartość projektu: 1,2 mln zł.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2019 r.

wszystkie