początek strony

Powiat

Nowe ulice - stare dokumenty

2017-10-05, Czwartek
 
Mieszkańcy ulic, które zmieniły swoje nazwy w związku z ustawą dekomunizacyjną, nie muszą wymieniać dokumentów. Gwarantuje im to artykuł piąty, który mówi, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne.

Przypominamy, że dowód rejestracyjny, prawo jazdy, zezwolenie na wykonywanie działalności transportowej i zaświadczenie o prowadzeniu transportu niezarobkowego, zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców, zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów, zawierające dotychczasową nazwę ulicy, zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane i nie podlegają obowiązkowej wymianie!
wszystkie