początek strony

Powiat

Nowy cennik PKS-u

2019-09-23, Poniedziałek

Powiat Raciborski jako organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że od dnia 23 września 2019 r. zmianie uległy ceny biletów jednorazowych o 1,5 zł i miesięcznych ulgowych od 15 zł do 25 zł za  przejazdy z Raciborza do miejscowości położonych na terenie Gmin Nędza oraz Kuźnia Raciborska. Wprowadzona zmiana cennika  została zaproponowana gminom Nędza i Kuźnia Raciborska, które nie wniosły uwag. Podwyżka  cen jest spowodowana dostosowaniem taryfy opłat za bilety do aktualnie obowiązujących stawek w pozostałych gminach powiatu.

wszystkie