OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2023

2023-03-09, Czwartek
Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu
 
Powiat Raciborski przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie w terminie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Ze względu na specyfikę dotychczas świadczonych usług w DPS-ie oraz możliwości kadrowe realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 została zawężona do rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności i do tych osób, z wyłączeniem dzieci oraz osób z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i zaburzeniami behawioralnymi.

Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 osoby zainteresowane mogą składać od dnia 20 marca 2023 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, ul. Grzonki 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 8:00 do 15:00.

Więcej na stronie Powiatu raciborski9ego pod adresem: https://www.powiatraciborski.pl/starostwo/Opieka_wytchnieniowa_w_DPS_Zlota_Jesien_w_Raciborzu.html 

wszystkie
początek strony