początek strony

Powiat

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - INTRO LIGHT 2018

2018-05-22, Wtorek

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej - Fundacji INTRO LIGHT z siedzibą w Raciborzu na realizację zadania publicznego pt.: "INTRO FESTIVAL 2018", wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Oferta zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Male_granty_2018.html

Uwagi do oferty można wnosić w terminie do 30 maja 2018 r. na adres: kultura@powiatraciborski.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45 97 308; e-mail: kultura@powiatraciborski.pl  

wszystkie