początek strony

Powiat

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pn.: 2. Turniej Przyjaźni „Przaja Handballowi”

2019-05-14, Wtorek

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej UKS Start Pietrowice Wielkie – na realizację zadania publicznego pt. 2. Turniej Przyjaźni „Przaja Handballowi” (dziewczęta rocznik 2000 i młodsze) z udziałem drużyny z HSG SCHÜLP/WESTERRÖNFELD/RENDSBURG (w ramach umowy o współpracy powiatu raciborskiego z Rendsburgiem) wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej tut. starostwa https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Male_granty_2019.html

Uwagi do oferty można wnosić w terminie do 21 maja 2019 r. na adres: sport@powiatraciborski.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45 97 309; e-mail: sport@powiatraciborski.pl

wszystkie