początek strony

Powiat

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-06-13, Wtorek

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej UKS Start Pietrowice Wielkie – na realizację zadania publicznego pt. 1. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt (rocznik 2000 – 2002) z udziałem drużyny z Rendsburga – miasta partnerskiego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Male_granty_2017.html

Uwagi do oferty można wnosić w terminie do 20 czerwca 2017 r. na adres: sport@powiatraciborski.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45 97 309; e-mail: sport@powiatraciborski.pl

wszystkie