początek strony

Powiat

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

2017-06-14, Środa

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Krzyżanowic na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Mocni razem” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Male_granty_2017.html

Uwagi do oferty można wnosić w terminie do 21 czerwca 2017 r. na adres: spoleczny@powiatraciborski.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-348; e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl

wszystkie