początek strony

Powiat

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

2017-07-04, Wtorek

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje o wpłynięciu oferty organizacji pozarządowej - Fundacji INTRO LIGHT z siedzibą w Raciborzu na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. INTRO FESTIVAL 2017 wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Male_granty_2017.html

Uwagi do oferty można wnosić w terminie do 11 lipca 2017 r. na adres: kultura@powiatraciborski.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45 97 308; e-mail: kultura@powiatraciborski.pl
wszystkie