początek strony

Powiat

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2017-10-06, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 16 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2017.html

lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-347.

wszystkie