początek strony

Powiat

Oświadczenie Starosty Raciborskiego

2020-04-23, Czwartek

Startowo Powiatowe w Raciborzu w odniesieniu do kłamliwych informacji pojawiających się w mediach dotyczących utraty zaufania oraz braku porozumienia pomiędzy Starostą Raciborskim a służbami medycznymi raciborskiej lecznicy, wyjaśnia następująco:

W związku z panująca pandemią koronawirusa oraz jej skutkami ekonomicznymi została zaburzona również płynność finansowa powiatów. Pomimo, tej trudnej sytuacji w jakiej znalazły się również samorządy, Starosta Raciborski wielokrotnie podkreślał, że widzi potrzebę gratyfikacji finansowej pracowników służb medycznych raciborskiej lecznicy. Angażując się osobiście w sprawę ich wynagrodzenia, odbył wielokrotne rozmowy z kadrą medyczną oraz Dyrekcją szpitala, w których był otwarty na inne propozycje rozwiązań systemowych dot. kwestii finansowych. Ponadto podkreślano, że można było wprowadzić systemowe rozwiązanie dot. wynagrodzeń służby zdrowia, które w całości finansowane miały być finansowane przez Państwo a nie przez lokalne Samorządy.

Podczas prowadzonych negocjacji zostało wypracowane porozumienie, zgodnie z którym:
- lekarz otrzyma 4 000 zł premii,
-  pielęgniarka, położna oraz ratownik medyczny otrzyma 2 000 zł premii,
- pozostali pracownicy otrzymają 1 000 zł premii.

Powyższe premie zostały przyznane na miesiąc kwiecień i będą przysługiwały  w zależności od przepracowanych godzin.

Porozumienie zostało uzgodnione z powołanym na wniosek samej załogi przedstawicielem kadry lekarskiej i pielęgniarskiej panem Piotrem Blewąska (lekarz internista), będącego jednocześnie przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddziału Terenowego działającego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Starosta Grzegorz Swoboda dziękuje oraz docenia, wzorową postawę równie mocno zaangażowanego w sprawę lekarza oraz przedstawiciela szpitalnej załogi.

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, jako potwierdzenie starosta poinformował o podjętych w tej sprawie działaniach oraz o szczegółach porozumienia jakie udało się w tej sprawie osiągnąć. Przedmiotowe posiedzenie komisji było transmitowane online na stronie BIP tut. Starostwa.

Informujemy, iż komentarz Oddziału Terenowego OZZL w Raciborzu w sprawie zmiany sposobu wynagradzania lekarzy, który okazał się w mediach, przedstawia  w sposób kłamliwy szczegóły wypracowanego porozumienia oraz niesłusznie oskarża Starostę Raciborskiego o wycofanie się z uzgodnionych ustaleń. Ponadto, brak podpisu pod w/w komentarzem może świadczyć o celowym działaniu mającym na celu destabilizację osiągniętego kompromisu a także oczernienie włodarza powiatu. Jednocześnie informujemy, że wszelkie kłamliwe oraz naruszające godność osobistą Starosty Raciborskiego oskarżenia oraz znieważające wypowiedzi ,zostaną zgłoszone do odpowiednych organów ścigania.

W związku z publikacją komentarza ukazującego w sposób krzywdzący i kłamliwy działania oraz osobę włodarza powiatu, Starosta Raciborski zwrócił się z prośbą do przedstawiciela kadry medycznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu pana Piotra Blewąski o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

wszystkie