początek strony

Powiat

Otwarty konkurs ofert na likwidację barier transportowych dla uczestników środowiskowego domu samopomocy na terenie powiatu raciborskiego

2020-06-19, Piątek

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Likwidacja barier transportowych dla uczestników środowiskowego domu samopomocy działającego na terenie powiatu raciborskiego”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 27 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz.

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie: https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Ogloszenia_2020.html lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, pokój nr 9B.
wszystkie